Nederlandstalige versie - Aanbeveling 02/1 bis

 


 

AUDIOMETRISCHE CLASSIFICATIE VAN GEHOORSTOORNISSEN

 

Gehoorstoornissen zijn meestal gekoppeld aan een verminderde perceptie van geluiden, meer

bepaald van spraakklanken. Spraak bestaat uit hoge en lage frequenties waarvan de

akoestische energie varieert en bijgevolg niet kan herleid worden tot één gemiddeld

akoestisch niveau.

Na een klinisch onderzoek wordt een audiometrisch onderzoek uitgevoerd in aanvaardbare

akoestische omstandigheden. Dit toont een verlies in decibel ten opzichte van het normaal

gehoor (dB HL) volgens de ISO-normen.

Het gemiddelde gehoorverlies wordt berekend op basis van het verlies in dB voor de

frequenties 500 Hz,1000 Hz, 2000 Hz en 4000 Hz. Een niet waargenomen frequentie wordt

beschouwd als een verlies van 120dB. De som wordt gedeeld door 4 en naar boven afgerond.

In geval van asymmetrisch gehoorverlies wordt het gemiddelde gehoorverlies in dB

vermenigvuldigd met 7 voor het beste oor en met 3 voor het slechtste oor. De som wordt

gedeeld door 10.

 

I.  Normaal of subnormaal gehoor

Het gemiddelde tonaal verlies bedraagt niet meer dan 20 dB.

Het gaat eventueel om een discreet gehoorverlies zonder sociale weerslag.

 

II. Licht gehoorverlies

Gemiddeld tonaal verlies tussen 21 dB en 40 dB.

De normale spreekstem wordt waargenomen; de zachte stem of een spreker die zich veraf

bevindt wordt moeilijk waargenomen.

Het merendeel van de vertrouwde geluiden wordt waargenomen.

 

III. Matig gehoorverlies

Eerste graad : gemiddeld tonaal verlies tussen 41 dB en 55 dB.

Tweede graad : gemiddeld tonaal verlies tussen 56 dB en 70 dB.

De spraak wordt waargenomen indien men de stem verheft. Men verstaat beter als men ziet

spreken. Enkele vertrouwde geluiden worden nog waargenomen.

 

IV. Ernstig gehoorverlies

Eerste graad : gemiddeld tonaal verlies tussen 71 dB en 80 dB.

Tweede graad : gemiddeld tonaal verlies tussen 81 dB en 90 dB.

De spraak met luide stem vlakbij het oor wordt waargenomen.

Sterke geluiden worden waargenomen.

 

V. Doofheid

Eerste graad : gemiddeld tonaal verlies tussen 91 dB en 100 dB.

Tweede graad : gemiddeld tonaal verlies tussen 101 dB en 110 dB.

Derde graad : gemiddeld tonaal verlies tussen 111 dB en 119 dB.

Geen enkele waarneming van de spraak.

Enkel zeer sterke geluiden worden waargenomen.

 

VI. Totaal gehoorverlies – anakoesie

Gemiddeld tonaal verlies van 120 dB.

Er wordt niets waargenomen.

 

1 mei 1997, Lissabon (Portugal)

 

  • Hits: 36558
Created by DG Consulting | All rights reserved | sitemap | Status | R.O.I.